Mrc, genau dat, du kannst där net virstellen weivill d Politik un Steieren eran kritt. Ech froen mech opp et sennvoll ass Wahlcadoen ze finanzeiren. Et geouf festgestellt dass den Ipad nemmen en Hellefsmettel ass an dass opp der hand schreiwen mei brengt-> à suivre